Bạch thủ lô khung 2 ngày

5/5 - (1 bình chọn)

Bạch thủ lô khung 2 ngày là phương pháp soi cầu được nhiều anh em yêu thích. Nhiều anh em đã sử dụng phương pháp soi cầu dựa vào bạch thủ lô khung 2 ngày và kiếm được nhiều khoản lợi nhuận. Vậy bạch thủ lô khung 2 ngày là gì? Cách gì để nuôi bạch thủ dành được chiến thắng tại các nhà cái. Cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật từ A-Z những thông tin liên quan đến bạch thủ nuôi khung 2 ngày nhé anh em!

Bạch thủ lô khung 2 ngày

BẢNG CHỐT SỐ BẠCH THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY

+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/07/2024 đến 14/07/2024 là 81 kết quả Chờ
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 11/07/2024 đến 12/07/2024 là 80 kết quả trúng lô 80 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 09/07/2024 đến 10/07/2024 là 71 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 07/07/2024 đến 08/07/2024 là 91 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/07/2024 đến 06/07/2024 là 42 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 04/07/2024 đến 05/07/2024 là 71 kết quả trúng lô 71 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 02/07/2024 đến 03/07/2024 là 15 kết quả trúng lô 15 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 30/06/2024 đến 01/07/2024 là 73 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 28/06/2024 đến 29/06/2024 là 91 kết quả trúng lô 91 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 27/06/2024 đến 28/06/2024 là 14 kết quả trúng lô 14 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 25/06/2024 đến 26/06/2024 là 81 kết quả trúng lô 81 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 23/06/2024 đến 24/06/2024 là 09 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 21/06/2024 đến 22/06/2024 là 56 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 19/06/2024 đến 20/06/2024 là 91 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 17/06/2024 đến 18/06/2024 là 31 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 15/06/2024 đến 16/06/2024 là 86 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/06/2024 đến 14/06/2024 là 24 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 11/06/2024 đến 12/06/2024 là 03 kết quả trúng lô 03 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 09/06/2024 đến 10/06/2024 là 65 kết quả trúng lô 65 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 07/06/2024 đến 08/06/2024 là 91 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/06/2024 đến 06/06/2024 là 93 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 04/06/2024 đến 05/06/2024 là 62 kết quả trúng lô 62 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 02/06/2024 đến 03/06/2024 là 40 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 31/05/2024 đến 01/06/2024 là 93 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 30/05/2024 đến 31/05/2024 là 28 kết quả trúng lô 28 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 28/05/2024 đến 29/05/2024 là 97 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 26/05/2024 đến 27/05/2024 là 54 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 24/05/2024 đến 25/05/2024 là 31 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 22/05/2024 đến 23/05/2024 là 27 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 21/05/2024 đến 22/05/2024 là 73 kết quả trúng lô 73 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 18/05/2024 đến 19/05/2024 là 15 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 16/05/2024 đến 17/05/2024 là 32 kết quả trúng lô 32 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 15/05/2024 đến 16/05/2024 là 29 kết quả trúng lô 29 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/05/2024 đến 14/05/2024 là 39 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 12/05/2024 đến 13/05/2024 là 65 kết quả trúng lô 65 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 10/05/2024 đến 11/05/2024 là 48 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 08/05/2024 đến 09/05/2024 là 80 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 07/05/2024 đến 08/05/2024 là 40 kết quả trúng lô 40 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/05/2024 đến 06/05/2024 là 51 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 03/05/2024 đến 04/05/2024 là 71 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 01/05/2024 đến 02/05/2024 là 41 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 29/04/2024 đến 30/04/2024 là 41 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 27/04/2024 đến 28/04/2024 là 34 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 25/04/2024 đến 26/04/2024 là 48 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 23/04/2024 đến 24/04/2024 là 20 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 21/04/2024 đến 22/04/2024 là 94 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 19/04/2024 đến 20/04/2024 là 78 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 17/04/2024 đến 18/04/2024 là 23 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 15/04/2024 đến 16/04/2024 là 74 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/04/2024 đến 14/04/2024 là 23 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 12/04/2024 đến 13/04/2024 là 85 kết quả trúng lô 85 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 10/04/2024 đến 11/04/2024 là 28 kết quả trúng lô 28×2 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 08/04/2024 đến 09/04/2024 là 45 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 06/04/2024 đến 07/04/2024 là 26 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 04/04/2024 đến 05/04/2024 là 07 kết quả trúng lô 07 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 03/04/2024 đến 04/04/2024 là 73 kết quả trúng lô 73 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 02/04/2024 đến 03/04/2024 là 65 kết quả trúng lô 65 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 31/03/2024 đến 01/04/2024 là 43 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 29/03/2024 đến 30/03/2024 là 01 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 27/03/2024 đến 28/03/2024 là 98 kết quả trúng lô 98 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 25/03/2024 đến 26/03/2024 là 28 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 23/03/2024 đến 24/03/2024 là 92 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 21/03/2024 đến 22/03/2024 là 80 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 19/03/2024 đến 20/03/2024 là 52 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 17/03/2024 đến 18/03/2024 là 96 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 15/03/2024 đến 16/03/2024 là 68 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/03/2024 đến 14/03/2024 là 90 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 11/03/2024 đến 12/03/2024 là 98 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 09/03/2024 đến 10/03/2024 là 15 kết quả trúng lô 15 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 07/03/2024 đến 08/03/2024 là 80 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/03/2024 đến 06/03/2024 là 73 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 04/03/2024 đến 05/03/2024 là 08 kết quả trúng lô 08×2 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 03/03/2024 đến 04/03/2024 là 18 kết quả trúng lô 08 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 02/03/2024 đến 03/03/2024 là 87 kết quả trúng lô 87×2 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 01/03/2024 đến 02/03/2024 là 07 kết quả trúng lô 07 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 29/02/2024 đến 30/02/2024 là 60 kết quả trúng lô 60 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 28/02/2024 đến 29/02/2024 là 21 kết quả trúng lô 21 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 26/02/2024 đến 27/02/2024 là 18 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 24/02/2024 đến 25/02/2024 là 76 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 22/02/2024 đến 23/02/2024 là 86 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 21/02/2024 đến 22/02/2024 là 40 kết quả trúng lô 40 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 19/02/2024 đến 20/02/2024 là 80 kết quả trúng lô 80 ngày 2
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 17/02/2024 đến 18/02/2024 là 68 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 15/02/2024 đến 16/02/2024 là 27 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 13/02/2024 đến 14/02/2024 là 96 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 07/02/2024 đến 08/02/2024 là 47 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/02/2024 đến 06/02/2024 là 82 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 03/02/2024 đến 04/02/2024 là 43 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 01/02/2024 đến 02/02/2024 là 98 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 31/01/2024 đến 01/02/2024 là 31 kết quả trúng lô 31 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 30/01/2024 đến 31/01/2024 là 84 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 28/01/2024 đến 29/01/2024 là 93 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 26/01/2024 đến 27/01/2024 là 78 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 24/01/2024 đến 25/01/2024 là 73 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 22/01/2024 đến 23/01/2024 là 85 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 20/01/2024 đến 21/01/2024 là 94 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 18/01/2024 đến 19/01/2024 là 12 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 16/01/2024 đến 17/01/2024 là 72 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 14/01/2024 đến 15/01/2024 là 30 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 12/01/2024 đến 13/01/2024 là 76 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 10/01/2024 đến 11/01/2024 là 48 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 08/01/2024 đến 09/01/2024 là 09 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 06/01/2024 đến 07/01/2024 là 92 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 05/01/2024 đến 06/01/2024 là 41 kết quả trúng lô 41 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 03/01/2024 đến 04/01/2024 là 07 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 02/01/2024 đến 03/01/2024 là 87 kết quả trúng lô 87 ngày 1
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 31/12/2023 đến 01/01/2024 là 25 kết quả thua lô nuôi khung
+ Nuôi lô bạch thủ từ ngày 29/12/2023 đến 30/12/2023 là 80 kết quả trúng lô 80×2 ngày 2

2 cách nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày chiến thắng bất bại

Cùng xem ngay 2 cách nuôi bạch thủ khung 2 ngày bất hủ chia sẻ bởi cao thủ soi cầu 24h:

Dựa vào con lô khan

Nếu như đã có sự tìm hiểu từ trước. Bạn sẽ biết lô khan thường đạt cực đại trong khoảng từ 14 đến 15 ngày. Đôi khi kéo dài suốt cả tháng, nhưng điều đó thực sự rất hiếm. Rất ít con lô khan vượt qua khoảng thời gian này. Nên nếu anh em thấy bạch thủ nào mà lô khan không về ngày 13. Anh em chọn luôn cho mình con đó để làm lô nuôi cho 2 ngày tiếp theo như sau:

Với phương pháp này, yêu cầu có độ cảm nhận cao và khả năng đánh giá nhạy bén. Mọi người cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chơi để tận dụng hiệu quả các cơ hội chiến thắng.

Dựa vào những cặp bạch thủ thường về cùng nhau

Mọi người hãy cùng soi cầu 88 tìm hiểu một số cặp bạch thủ thường về cùng nhau sau đây:

Hướng dẫn cách vào tiền bạch thủ lô khung 2 ngày

Bạch thủ lô khung 2 ngày

Để thu lợi nhuận đáng kể khi sử dụng chiến lược bạch thủ lô khung. Ngoài việc tìm kiếm các con số may mắn. Một điều quan trọng không thể thiếu là quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Phân bổ tiền bạc đúng đắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu đầu tư hợp lý, người chơi sẽ bám chắc tâm lý và kiểm soát chiến thuật để giảm thiểu rủi ro khi tiếp tục đầu tư.

Vào tiền theo tỷ lệ gấp thếp 1:2

Chiến thuật này phù hợp với những bạch thủ vốn ít. Nó chỉ dành tối đa 2 ngày để đánh lô. Nếu số lô trúng vào bất kỳ ngày nào, hãy ngừng lại ngay tại đó. Chi tiết như sau:

Vào tiền theo tỷ lệ gấp thếp 1:3

Cách chơi nuôi khung theo tỷ lệ 1:3 phù hợp với anh em nào có vốn dày một chút. Để thực hiện phương pháp này. Anh em cần tìm ra được cặp số có khả năng trúng số cao nhất. Mặc dù cách vào tiền này mang lại lợi nhuận lớn, nhưng yêu cầu vốn đầu vào cũng cao. Chi tiết cách thực hiện như sau:

Tuy nhiên, cách vào tiền 1:3 cũng phù hợp với những người có vốn ít. Với số tiền tối đa là 5 triệu, nếu trúng số, bạn có cơ hội kiếm lời lớn.

Vào tiền theo tỷ lệ gấp thếp 1:5

Phương pháp đánh lô này phù hợp với những người chơi nuôi bạch thủ lô trong khung 2 ngày và có vốn đầu tư lớn. Chi tiết như sau:

Hãy nhớ rằng, việc áp dụng phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn. Có khả năng phân tích đúng đắn để đạt được lợi nhuận tối đa trong các cuộc chơi.

Một số chuyên mục có cùng nội dung

Song thủ khung 2 ngày

Lô kép khung 2 ngày

Kết luận

Bài viết trên đây mình đã chia sẻ cho bạn những thông tin về bạch thủ lô khung 2 ngày. Chơi lô trong khung 2 ngày nói chung sẽ không mất nhiều phí. Và công sức bỏ ra cũng sẽ xứng đáng nếu bạn chọn đúng cầu. Hy vọng thông qua bài viết bạn có thể lưu được cho mình kinh nghiệm chơi lô đề hiệu quả. Chúc bạn may mắn!

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chơi ngay
Soi cầu 247 Lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim
Soi cầu 247 Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn
Soi cầu 247 Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày XSMB
Soi cầu 247 Nuôi lô song thủ khung 3 ngày víp
Soi cầu 247 Lô kép nuôi khung 5 ngày hiệu quả
Soi cầu 247 Nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày ăn đủ
Soi cầu 247 Nuôi lô song thủ khung 5 ngày hay

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com