Soi cầu song thủ lô

5/5 - (2 bình chọn)

Để giúp anh em soi cầu không tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu tìm ra số đẹp soi cầu song thủ. Website của chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cách và con số đẹp soi cầu song thủ lô. Những nội dung dưới đây đều được chúng tôi nghiên cứu kỹ càng. Vậy nên anh em hoàn toàn có thể áp dụng những thông tin chúng tôi nghiên cứu dưới đây để soi cầu. Cùng xem ngay!

Menu

Soi cầu song thủ lô là sao?

Soi cầu song thủ lô

Nếu như với bạch thủ anh em chỉ đánh 1 con duy nhất. Thì với song thủ lô, anh em có thể đánh 2 con số. 2 con số đó có thể là số lộn, lô kép hoặc 2 con số khác nhau. Để có thể nổ số nhiều nhất, anh em cần phải xác định những con số dựa trên yếu tố kinh nghiệm, chứ không phải đoán mò. Với điều này, anh em sẽ nắm chắc cơ hội thắng của mình hơn đó.

Soi cầu song thủ lô có một điểm mạnh so với bạch thủ chính là tránh trường hợp xịt lô. Đôi khi, con lô thường về lô đảo của con bạn đặt cược. Với soi cầu 2 số, sẽ tránh được trường hợp này.

BẢNG CHỐT SỐ SONG THỦ LÔ

Song thủ lô ngày 22/07/2024 là: 26-62 :Kết quả: Chờ

Song thủ lô ngày 21/07/2024 là: 68-86 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 20/07/2024 là: 35-53 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 19/07/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 18/07/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 17/07/2024 là: 17-71 :Kết quả: trúng lô 17

Song thủ lô ngày 16/07/2024 là: 27-72 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 15/07/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 84

Song thủ lô ngày 14/07/2024 là: 16-61 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 13/07/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 12/07/2024 là: 01-10 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 11/07/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 10/07/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 09/07/2024 là: 47-74 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 08/07/2024 là: 25-52 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 07/07/2024 là: 26-62 :Kết quả: trúng lô 26

Song thủ lô ngày 06/07/2024 là: 24-42 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 05/07/2024 là: 79-97 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 04/07/2024 là: 28-82 :Kết quả: trúng lô 28

Song thủ lô ngày 03/07/2024 là: 15-51 :Kết quả: trúng lô 15

Song thủ lô ngày 02/07/2024 là: 89-98 :Kết quả: trúng lô 89×2

Song thủ lô ngày 01/07/2024 là: 69-96 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 30/06/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 28/06/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 27/06/2024 là: 26-62 :Kết quả: trúng lô 26×2

Song thủ lô ngày 26/06/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 25/06/2024 là: 03-30 :Kết quả: trúng lô 03

Song thủ lô ngày 24/06/2024 là: 37-73 :Kết quả: trúng lô 37

Song thủ lô ngày 23/06/2024 là: 09-90 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 22/06/2024 là: 12-21 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 21/06/2024 là: 56-65 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 20/06/2024 là: 08-80 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 19/06/2024 là: 67-76 :Kết quả: trúng lô 67

Song thủ lô ngày 18/06/2024 là: 12-21 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 17/06/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/06/2024 là: 79-97 :Kết quả: trúng lô 97

Song thủ lô ngày 15/06/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 14/06/2024 là: 27-72 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 13/06/2024 là: 26-62 :Kết quả: trúng lô 26

Song thủ lô ngày 12/06/2024 là: 36-63 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 11/06/2024 là: 03-30 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 10/06/2024 là: 58-85 :Kết quả: trúng lô 58

Song thủ lô ngày 09/06/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 08/06/2024 là: 49-94 :Kết quả: trúng lô 49

Song thủ lô ngày 07/06/2024 là: 58-85 :Kết quả: trúng lô 85

Song thủ lô ngày 06/06/2024 là: 49-94 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 05/06/2024 là: 16-61 :Kết quả: trúng lô 16

Song thủ lô ngày 04/06/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 03/06/2024 là: 67-76 :Kết quả: trúng lô 76

Song thủ lô ngày 02/06/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 01/06/2024 là: 05-50 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 31/05/2024 là: 39-93 :Kết quả: trúng lô 39

Song thủ lô ngày 30/05/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48 84

Song thủ lô ngày 29/05/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 28/05/2024 là: 48-84 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 27/05/2024 là: 39-93 :Kết quả: trúng lô 93

Song thủ lô ngày 26/05/2024 là: 69-96 :Kết quả: trúng lô 69×2 

Song thủ lô ngày 25/05/2024 là: 29-92 :Kết quả: trúng lô 29 92×2

Song thủ lô ngày 24/05/2024 là: 38-83 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 23/05/2024 là: 13-31 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 22/05/2024 là: 27-72 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 21/05/2024 là: 37-73 :Kết quả: trúng lô 37 73

Song thủ lô ngày 20/05/2024 là: 48-84 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 19/05/2024 là: 06-60 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 18/05/2024 là: 24-42 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 17/05/2024 là: 35-53 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/05/2024 là: 39-93 :Kết quả: trúng lô 93

Song thủ lô ngày 15/05/2024 là: 29-92 :Kết quả: trúng lô 29

Song thủ lô ngày 14/05/2024 là: 14-41 :Kết quả: trúng lô 14

Song thủ lô ngày 13/05/2024 là: 48-84 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 12/05/2024 là: 08-80 :Kết quả: trúng lô 08 80

Song thủ lô ngày 11/05/2024 là: 13-31 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 10/05/2024 là: 24-42 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 09/05/2024 là: 26-62 :Kết quả: trúng lô 62

Song thủ lô ngày 08/05/2024 là: 78-87 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 07/05/2024 là: 08-80 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 06/05/2024 là: 79-97 :Kết quả: trúng lô 97

Song thủ lô ngày 05/05/2024 là: 13-31 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 04/05/2024 là: 05-50 :Kết quả: trúng lô 50

Song thủ lô ngày 03/05/2024 là: 17-71 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 02/05/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 01/05/2024 là: 34-43 :Kết quả: trúng lô 43

Song thủ lô ngày 30/04/2024 là: 29-92 :Kết quả: trúng lô 92

Song thủ lô ngày 29/04/2024 là: 14-41 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 28/04/2024 là: 69-96 :Kết quả: trúng lô 96

Song thủ lô ngày 27/04/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 26/04/2024 là: 12-21 :Kết quả: trúng lô 12

Song thủ lô ngày 25/04/2024 là: 09-90 :Kết quả: trúng lô 90

Song thủ lô ngày 24/04/2024 là: 67-76 :Kết quả: trúng lô 67

Song thủ lô ngày 23/04/2024 là: 18-81 :Kết quả: trúng lô 18 81

Song thủ lô ngày 22/04/2024 là: 78-87 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 21/04/2024 là: 49-94 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 20/04/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 19/04/2024 là: 38-83 :Kết quả: trúng lô 38

Song thủ lô ngày 18/04/2024 là: 07-70 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 17/04/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/04/2024 là: 38-83 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 15/04/2024 là: 39-93 :Kết quả: trúng lô 93

Song thủ lô ngày 14/04/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 13/04/2024 là: 46-64 :Kết quả: trúng lô 64

Song thủ lô ngày 12/04/2024 là: 58-85 :Kết quả: trúng lô 85

Song thủ lô ngày 11/04/2024 là: 34-43 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 10/04/2024 là: 14-41 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 09/04/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 08/04/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 07/04/2024 là: 02-20 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 06/04/2024 là: 12-21 :Kết quả: trúng lô 12 21

Song thủ lô ngày 05/04/2024 là: 57-75 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 04/04/2024 là: 07-70 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 03/04/2024 là: 67-76 :Kết quả: trúng lô 67

Song thủ lô ngày 02/04/2024 là: 07-70 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 01/04/2024 là: 01-10 :Kết quả: trúng lô 10

Song thủ lô ngày 31/03/2024 là: 34-43 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 30/03/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 29/03/2024 là: 67-76 :Kết quả: trúng lô 67×2

Song thủ lô ngày 28/03/2024 là: 03-30 :Kết quả: trúng lô 03

Song thủ lô ngày 27/03/2024 là: 89-98 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 26/03/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 25/03/2024 là: 07-70 :Kết quả: trúng lô 70

Song thủ lô ngày 24/03/2024 là: 13-31 :Kết quả: trúng lô 13

Song thủ lô ngày 23/03/2024 là: 09-90 :Kết quả: trúng lô 09×2

Song thủ lô ngày 22/03/2024 là: 12-21 :Kết quả: trúng lô 21×2

Song thủ lô ngày 21/03/2024 là: 24-42 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 20/03/2024 là: 49-94 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 19/03/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48

Song thủ lô ngày 18/03/2024 là: 08-80 :Kết quả: trúng lô 08×2

Song thủ lô ngày 17/03/2024 là: 12-21 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/03/2024 là: 06-60 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 15/03/2024 là: 36-63 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 14/03/2024 là: 18-81 :Kết quả: trúng lô 18

Song thủ lô ngày 13/03/2024 là: 09-90 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 12/03/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 11/03/2024 là: 27-72 :Kết quả: trúng lô 72

Song thủ lô ngày 09/03/2024 là: 79-97 :Kết quả: trúng lô 97

Song thủ lô ngày 08/03/2024 là: 35-53 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 07/03/2024 là: 08-80 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 06/03/2024 là: 67-76 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 05/03/2024 là: 48-84 :Kết quả: trúng lô 48 84

Song thủ lô ngày 04/03/2024 là: 37-73 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 03/03/2024 là: 08-80 :Kết quả: trúng lô 08

Song thủ lô ngày 02/03/2024 là: 27-72 :Kết quả: trúng lô 27

Song thủ lô ngày 01/03/2024 là: 09-90 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 29/02/2024 là: 18-81 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 28/02/2024 là: 01-10 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 27/02/2024 là: 45-54 :Kết quả: trúng lô 54

Song thủ lô ngày 26/02/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 25/02/2024 là: 23-32 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 24/02/2024 là: 12-21 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 23/02/2024 là: 89-98 :Kết quả: trúng lô 89×2

Song thủ lô ngày 22/02/2024 là: 09-90 :Kết quả: trúng lô 90

Song thủ lô ngày 21/02/2024 là: 69-96 :Kết quả: trúng lô 69

Song thủ lô ngày 20/02/2024 là: 03-30 :Kết quả: trúng lô 30

Song thủ lô ngày 19/02/2024 là: 17-71 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 18/02/2024 là: 19-91 :Kết quả: trúng lô 91

Song thủ lô ngày 17/02/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/02/2024 là: 34-43 :Kết quả: trúng lô 34

Song thủ lô ngày 15/02/2024 là: 48-84 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 14/02/2024 là: 46-64 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 13/02/2024 là: 14-41 :Kết quả: trúng lô 14

Song thủ lô ngày 07/02/2024 là: 47-74 :Kết quả: trúng lô 74

Song thủ lô ngày 06/02/2024 là: 27-72 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 05/02/2024 là: 28-82 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 04/02/2024 là: 09-90 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 03/02/2024 là: 34-43 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 02/02/2024 là: 19-91 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 01/02/2024 là: 45-54 :Kết quả: trúng lô 54×2

Song thủ lô ngày 31/01/2024 là: 04-40 :Kết quả: trúng lô 40×2

Song thủ lô ngày 30/01/2024 là: 57-75 :Kết quả: trúng lô 57

Song thủ lô ngày 29/01/2024 là: 12-21 :Kết quả: trúng lô 12×2

Song thủ lô ngày 28/01/2024 là: 39-93 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 27/01/2024 là: 89-98 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 26/01/2024 là: 26-62 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 25/01/2024 là: 01-10 :Kết quả: trúng lô 01

Song thủ lô ngày 24/01/2024 là: 37-73 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 23/01/2024 là: 78-87 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 22/01/2024 là: 58-85 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 21/01/2024 là: 45-54 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 20/01/2024 là: 49-94 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 19/01/2024 là: 12-21 :Kết quả: trúng lô 21

Song thủ lô ngày 18/01/2024 là: 68-86 :Kết quả: trúng lô 86

Song thủ lô ngày 17/01/2024 là: 04-40 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 16/01/2024 là: 27-72 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 15/01/2024 là: 24-42 :Kết quả: trúng lô 42

Song thủ lô ngày 14/01/2024 là: 03-30 :Kết quả: trúng lô 03×2

Song thủ lô ngày 13/01/2024 là: 17-71 :Kết quả: trúng lô 17×2

Song thủ lô ngày 12/01/2024 là: 49-94 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 11/01/2024 là: 25-52 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 10/01/2024 là: 24-42 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 09/01/2024 là: 29-92 :Kết quả: trúng lô 29

Song thủ lô ngày 08/01/2024 là: 09-90 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 07/01/2024 là: 07-70 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 06/01/2024 là: 48-84 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 05/01/2024 là: 79-97 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 04/01/2024 là: 49-94 :Kết quả: trúng lô 49 94

Song thủ lô ngày 03/01/2024 là: 06-60 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 02/01/2024 là: 58-85 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 01/01/2024 là: 18-81 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 31/12/2023 là: 09-90 :Kết quả: trúng lô 09

Song thủ lô ngày 30/12/2023 là: 57-75 :Kết quả: không trúng

Song thủ lô ngày 29/12/2023 là: 49-94 :Kết quả: trúng lô 94

Tại sao nên lựa chọn soi cầu song thủ lô?

Mặc dù phương pháp dự đoán số lô song thủ miền Bắc VIP đã được nhiều người áp dụng để chơi lô. Thế nhưng trong thực tế, phương pháp này vẫn mang trong mình những ưu điểm và hạn chế đáng chú ý:

Trước hết, về ưu điểm, phải nhấn mạnh rằng cách chơi này mang lại sự an toàn đáng kể. Cách này dựa trên việc chỉ cần trúng một trong hai số, người chơi đã có thể thu về lãi. Điều này cũng dẫn đến tỷ lệ thắng cao hơn. So với việc dự đoán một con số duy nhất. Hơn nữa, việc chia sẻ vốn đầu tư giữa hai số. cho phép cơ hội hưởng lợi nhuận tối đa. Thêm vào đó, khả năng thua hoàn toàn khi áp dụng phương pháp này khá thấp. Tạo điều kiện cho người chơi thử thách mình mà không cảm thấy áp lực lớn.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua những hạn chế của phương pháp chốt số này. Việc phải đặt cược cho hai số cùng một lúc là một điểm hạn chế. Người chơi sẽ phải đầu tư một lượng tiền lớn hơn để nuôi cả hai con số. Nếu người chơi cược cùng một số tiền, thì mức thắng cược phải chia đều cho hai số, dẫn đến việc mức lãi giảm đi nếu thắng.

Các bước bắt soi cầu song thủ lô chuẩn nhất

Soi cầu song thủ lô

Với soi cầu song thủ lô, người chơi có thể thực hiện theo 3 bước dưới đây của soi cầu rồng bạch kim:

Cùng chúng tôi xem ví dụ dưới đây nhé:

Kết quả xổ số ngày 07/8 với giải 2.1 là 43830 và giải 3.1 là 30196. Anh em sẽ kết hợp dựa trên bước 2 ta được 2 con số là 09 và 06 để soi cầu.

Dự đoán song thủ dựa vào đầu câm

Dưới đây, chúng tôi sẽ dựa vào đầu câm. Chia sẻ cho bạn những con số thường xuyên về ở vị trí đầu câm. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay:

√ Tìm hiểu một số phương pháp đánh lô song thủ hay

Song thủ khung 5 ngày

Song thủ khung 2 ngày

Song thủ khung 3 ngày

Song thủ lô kép

Tổng kết

Những con số hay những nội dung trên đây đều được chia sẻ từ các cao thủ soi cầu mb Người chơi có thể chọn lọc những thông tin hữu ích nhất cho bản thân. Chúc anh em chân cứng đá mềm, đánh đâu trúng đó. Chúc may mắn!

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb
Soi cầu 247 Bạch thủ lô kép hôm nay luôn thắng
Soi cầu 247 Soi cầu 247 chốt số song thủ lô kép
Soi cầu 247 Dàn lô xiên 2 mang lại niềm vui
Soi cầu 247 Chốt số dàn lô xiên 3 miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn lô 4 số xổ số miền bắc
Soi cầu 247 Dàn lô 6 số miền Bắc hay miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn đề 10 số trúng lớn
Soi cầu 247 soi cầu dàn đề 20 số lộc trời
Soi cầu 247 Dàn đề 30 số dễ trúng thưởng

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com