Song thủ lô kép

4.3/5 - (6 bình chọn)

Song thủ lô kép là một trong những cách chơi có khả năng ăn lớn, được nhiều bạc thủ lựa chọn. Tuy nhiên bạn sẽ bất ngờ khi bắt được song thủ, vì để tìm đúng một cặp song thủ lô không phải là điều dễ dàng. Bài viết này, soi cầu 247 sẽ chỉ cho bạn phương pháp bắt bạch thủ lô kép thắng lớn không phải anh em nào cũng biết!

Menu

Đánh giá điểm mạnh và yếu của soi cầu song thủ lô kép

Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em chi tiết những điểm mạnh và điểm yếu của soi cầu song thủ kép nhé:

Ưu điểm

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm, thì soi cầu song thủ lô kép của soi cầu 247 cũng tiềm tàng một số nhược điểm như:

BẢNG CHỐT SỐ SONG THỦ LÔ KÉP

Cặp lô kép ngày 22/07/2024 là: 33 44  :Kết quả: Chờ

Cặp lô kép ngày 21/07/2024 là: 66 88  :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 20/07/2024 là: 33 11  :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 19/07/2024 là: 33 88  :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 18/07/2024 là: 44 66  :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 17/07/2024 là: 77 88  :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 16/07/2024 là: 11 33  :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/07/2024 là: 22 66  :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 14/07/2024 là: 11 88  :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 13/07/2024 là: 55 77  :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 12/07/2024 là: 88 44 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 11/07/2024 là: 33 44 :Kết quả: trúng lô 33×2

Cặp lô kép ngày 10/07/2024 là: 00 44 :Kết quả: trúng lô 00

Cặp lô kép ngày 09/07/2024 là: 22 44 :Kết quả: trúng lô 22

Cặp lô kép ngày 08/07/2024 là: 33 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 07/07/2024 là: 22 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 06/07/2024 là: 44 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 05/07/2024 là: 44 33 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 04/07/2024 là: 11 33 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 03/07/2024 là: 11 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 02/07/2024 là: 44 77 :Kết quả: trúng lô 44 77

Cặp lô kép ngày 01/07/2024 là: 44 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 30/06/2024 là: 22 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 28/06/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 27/06/2024 là: 55 77 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 26/06/2024 là: 55 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 25/06/2024 là: 55 00 :Kết quả: trúng lô 00×2

Cặp lô kép ngày 24/06/2024 là: 77 00 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 23/06/2024 là: 88 00 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 22/06/2024 là: 77 00 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 21/06/2024 là: 11 00 :Kết quả: trúng lô 11

Cặp lô kép ngày 20/06/2024 là: 33 00 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 19/06/2024 là: 33 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 18/06/2024 là: 33 99 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 17/06/2024 là: 33 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 16/06/2024 là: 88 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/06/2024 là: 00 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 14/06/2024 là: 88 77 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 13/06/2024 là: 99 11 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 12/06/2024 là: 99 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 11/06/2024 là: 22 88 :Kết quả: trúng lô 22

Cặp lô kép ngày 10/06/2024 là: 00 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 09/06/2024 là: 22 77 :Kết quả: trúng lô 22×2

Cặp lô kép ngày 08/06/2024 là: 22 00 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 07/06/2024 là: 22 33 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 06/06/2024 là: 33 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 05/06/2024 là: 11 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 04/06/2024 là: 44 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 03/06/2024 là: 44 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 02/06/2024 là: 11 88 :Kết quả: trúng lô 11

Cặp lô kép ngày 01/06/2024 là: 77 00 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 31/05/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 30/05/2024 là: 44 88 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 29/05/2024 là: 44 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 28/05/2024 là: 44 11 :Kết quả: trúng lô 11

Cặp lô kép ngày 27/05/2024 là: 66 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 26/05/2024 là: 66 33 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 25/05/2024 là: 66 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 24/05/2024 là: 11 33 :Kết quả: trúng lô 11

Cặp lô kép ngày 23/05/2024 là: 11 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 22/05/2024 là: 11 44 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 21/05/2024 là: 11 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 20/05/2024 là: 11 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 19/05/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 18/05/2024 là: 22 55 :Kết quả: trúng lô 22×4

Cặp lô kép ngày 17/05/2024 là: 66 99 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 16/05/2024 là: 11 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/05/2024 là: 11 88 :Kết quả: trúng lô 88×2

Cặp lô kép ngày 14/05/2024 là: 22 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 13/05/2024 là: 22 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 12/05/2024 là: 22 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 11/05/2024 là: 99 66 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 10/05/2024 là: 99 00 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 09/05/2024 là: 99 77 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 08/05/2024 là: 99 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 07/05/2024 là: 66 88 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 06/05/2024 là: 44 88 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 05/05/2024 là: 11 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 04/05/2024 là: 88 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 03/05/2024 là: 00 22 :Kết quả: trúng lô 00×2

Cặp lô kép ngày 02/05/2024 là: 99 88 :Kết quả: trúng lô 99×2

Cặp lô kép ngày 01/05/2024 là: 22 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 30/04/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 29/04/2024 là: 44 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 28/04/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 27/04/2024 là: 55 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 26/04/2024 là: 11 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 25/04/2024 là: 88 55 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 24/04/2024 là: 99 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 23/04/2024 là: 44 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 22/04/2024 là: 44 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 21/04/2024 là: 00 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 20/04/2024 là: 33 11 :Kết quả: trúng lô 33×2

Cặp lô kép ngày 19/04/2024 là: 55 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 18/04/2024 là: 55 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 17/04/2024 là: 11 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 16/04/2024 là: 55 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/04/2024 là: 33 44 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 14/04/2024 là: 11 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 13/04/2024 là: 11 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 12/04/2024 là: 11 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 11/04/2024 là: 88 77 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 10/04/2024 là: 55 77 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 09/04/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 08/04/2024 là: 33 55 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 07/04/2024 là: 00 44 :Kết quả: trúng lô 00 44

Cặp lô kép ngày 06/04/2024 là: 00 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 05/04/2024 là: 00 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 04/04/2024 là: 00 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 03/04/2024 là: 00 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 02/04/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 01/04/2024 là: 33 22 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 31/03/2024 là: 22 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 30/03/2024 là: 33 88 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 29/03/2024 là: 33 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 28/03/2024 là: 44 66 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 27/03/2024 là: 33 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 26/03/2024 là: 55 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 25/03/2024 là: 11 77 :Kết quả: trúng lô 11 77

Cặp lô kép ngày 24/03/2024 là: 11 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 23/03/2024 là: 33 55 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 22/03/2024 là: 11 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 21/03/2024 là: 55 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 20/03/2024 là: 66 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 19/03/2024 là: 77 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 18/03/2024 là: 22 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 17/03/2024 là: 33 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 16/03/2024 là: 33 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/03/2024 là: 88 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 14/03/2024 là: 55 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 13/03/2024 là: 55 77 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 12/03/2024 là: 66 44 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 11/03/2024 là: 33 44 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 09/03/2024 là: 88 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 08/03/2024 là: 11 66 :Kết quả: trúng lô 11×2

Cặp lô kép ngày 07/03/2024 là: 55 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 06/03/2024 là: 44 77 :Kết quả: trúng lô 77

Cặp lô kép ngày 05/03/2024 là: 22 77 :Kết quả: trúng lô 22

Cặp lô kép ngày 04/03/2024 là: 33 55 :Kết quả: trúng lô 33

Cặp lô kép ngày 03/03/2024 là: 99 44 :Kết quả: trúng lô 99×2 44

Cặp lô kép ngày 02/03/2024 là: 22 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 01/03/2024 là: 22 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 29/02/2024 là: 44 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 28/02/2024 là: 55 11 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 27/02/2024 là: 55 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 26/02/2024 là: 44 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 25/02/2024 là: 55 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 24/02/2024 là: 44 22 :Kết quả: trúng lô 22 44

Cặp lô kép ngày 23/02/2024 là: 33 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 22/02/2024 là: 33 99 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 21/02/2024 là: 33 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 20/02/2024 là: 00 55 :Kết quả: trúng lô 00

Cặp lô kép ngày 19/02/2024 là: 44 11 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 18/02/2024 là: 11 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 17/02/2024 là: 33 55 :Kết quả: trúng lô 33 55

Cặp lô kép ngày 16/02/2024 là: 66 88 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 15/02/2024 là: 55 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 14/02/2024 là: 22 88 :Kết quả: trúng lô 22

Cặp lô kép ngày 13/02/2024 là: 22 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 07/02/2024 là: 99 55 :Kết quả: trúng lô 99

Cặp lô kép ngày 06/02/2024 là: 77 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 05/02/2024 là: 11 55 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 04/02/2024 là: 11 66 :Kết quả: trúng lô 66

Cặp lô kép ngày 03/02/2024 là: 66 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 02/02/2024 là: 55 33 :Kết quả: trúng lô 55×2

Cặp lô kép ngày 01/02/2024 là: 55 77 :Kết quả: trúng lô 77×2

Cặp lô kép ngày 31/01/2024 là: 66 33 :Kết quả: trúng lô 66×3

Cặp lô kép ngày 30/01/2024 là: 44 33 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 29/01/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 28/01/2024 là: 77 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 27/01/2024 là: 55 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 26/01/2024 là: 55 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 25/01/2024 là: 44 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 24/01/2024 là: 77 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 23/01/2024 là: 22 99 :Kết quả: trúng lô 22

Cặp lô kép ngày 22/01/2024 là: 66 77 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 21/01/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 20/01/2024 là: 44 00 :Kết quả: trúng lô 44 00×2

Cặp lô kép ngày 19/01/2024 là: 66 55 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 18/01/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 17/01/2024 là: 22 44 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 16/01/2024 là: 00 33 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 15/01/2024 là: 77 55 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 14/01/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 13/01/2024 là: 44 66 :Kết quả: trúng lô 44

Cặp lô kép ngày 12/01/2024 là: 44 66 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 11/01/2024 là: 00 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 10/01/2024 là: 22 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 09/01/2024 là: 33 55 :Kết quả: trúng lô 55

Cặp lô kép ngày 08/01/2024 là: 00 88 :Kết quả: trúng lô 88

Cặp lô kép ngày 07/01/2024 là: 66 88 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 06/01/2024 là: 33 44 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 05/01/2024 là: 77 22 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 04/01/2024 là: 11 33 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 03/01/2024 là: 11 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 02/01/2024 là: 33 99 :Kết quả: không trúng

Cặp lô kép ngày 01/01/2024 là: 11 66 :Kết quả: trúng lô 66

Hướng dẫn cách soi cầu song thủ lô kép hay nhất

song thủ lô kép

Cách chơi song thủ lô sẽ đơn giản hơn chơi dàn đề. Chỉ cần lựa chọn hai số có hai chữ số theo những kinh nghiệm soi cầu của bạn. Các số có thể không liên quan hoặc không tuân theo một quy luật cụ thể. Ví dụ như dựa vào quy luật bạc nhớ, lô gan, giải đặc biệt để tìm số. Hoặc cũng có thể tìm số dựa vào giấc mơ, biển số xe, ngày sinh….

Để tăng khả năng thành công trong việc dự đoán song thủ lô kép. Bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Một số lưu ý khi soi cầu song thủ lô kép

Mặc dù xổ số luôn được gắn mác với trò chơi đỏ đen. Tuy nhiên, vẫn có một số kinh nghiệm soi cầu mà anh em có thể áp dụng để tăng cơ hội trúng thưởng. Dưới đây sẽ là một số lưu ý khi soi cầu song thủ:

Nắm vững kiến thức soi cầu

Nắm rõ được kiến thức sẽ giúp bạn tự tin hơn khi soi cầu. Viện nghiên cứu kết quả xổ số trong quá khứ, phân tích tần suất xuất hiện của các số. Từ đó, sẽ ra được quy luật để soi cầu song thủ lô kép. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu về tần suất xuất hiện của các số có thể giúp bạn xác định các số có khả năng cao. Hoặc thấp trong việc xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo. 

Học cách sử dụng công cụ soi cầu

Có nhiều công cụ và phần mềm dự đoán số xổ số trực tuyến có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu về các mô hình xuất hiện của các số và những xu hướng có thể xuất hiện trong xổ số. Tuy nhiên, việc lựa chọn công cụ đúng có thể ảnh hưởng đến sự đáng tin cậy của các dự đoán.

Sử dụng nhiều phương pháp

Không có một phương pháp soi cầu song thủ lô nào có thể được coi là hoàn hảo. Để tìm ra một phương pháp hiệu quả, bạn cần tiến hành thử nghiệm và điều chỉnh liên tục. Dự đoán số xổ số là một quá trình phức tạp và không chắc chắn. Nên việc tìm ra đúng số để soi cầu song thủ lô kép cần phải áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau.

√ Một số chuyên mục lô kép hay

Soi cầu bạch thủ lô kép

Lô kép nuôi khung 2 ngày

Lô kép nuôi khung 3 ngày

Lô kép nuôi khung 5 ngày

Kết luận

Trên đây là toàn bộ chia sẻ về những ưu và nhược điểm. Cũng như những kinh nghiêm soi cầu song thủ lô kép. Với mục tiêu có thể giúp đỡ anh em trong quá trình soi cầu mb. Chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ cho anh em những thông tin soi cầu 3 miền. Cùng theo dõi tại website của chúng tôi hàng ngày nhé!

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb
Soi cầu 247 Soi cầu song thủ lô miễn phí
Soi cầu 247 Bạch thủ lô kép hôm nay luôn thắng
Soi cầu 247 Dàn lô xiên 2 mang lại niềm vui
Soi cầu 247 Chốt số dàn lô xiên 3 miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn lô 4 số xổ số miền bắc
Soi cầu 247 Dàn lô 6 số miền Bắc hay miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn đề 10 số trúng lớn
Soi cầu 247 soi cầu dàn đề 20 số lộc trời
Soi cầu 247 Dàn đề 30 số dễ trúng thưởng

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com