Dàn đề 30 số đẹp

3.3/5 - (3 bình chọn)

Có thể thấy rằng, một trong những chiến lược quan trọng nhất để chơi đề một cách hiệu quả là việc lập dàn đề. Cách tiếp cận này có rất nhiều phương pháp và cách tạo dàn đề khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và chơi dàn đề 30 số đẹp với mục tiêu đạt được chiến thắng đáng kể trong tương lai gần. Cùng soi cầu 247 tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé!

Menu

Khái niệm dàn đề 30 số đẹp

Dàn đề 30 số

Cũng tương tự như cách nuôi dàn đề 20 số mà chúng tôi đã chia sẻ ở bài viết trước. Dàn đề 30 số là một chuỗi gồm 30 số (từ 00 đến 99) khác nhau. Nó được sử dụng để đánh đề liên tiếp trong khoảng thời gian cố định (thường là 3 ngày). Với hy vọng mang về cho mình thưởng lớn.

Tương tự như việc nuôi dàn đề 20 số hoặc dàn đề 25 số. Việc tạo ra dàn đề 30 số cũng yêu cầu sự đầu tư tài chính đáng kể. Thêm vào đó, để tạo ra một dàn số chính xác. Người chơi cần dành thời gian để phân tích và dự đoán. Khả năng kiên nhẫn cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình chơi.

Khi tham gia vào việc nuôi dàn đề 30 số. Việc duy trì nguồn vốn an toàn cũng là điều cần thiết. Người chơi nên chia nguồn vốn thành nhiều phần nhỏ. Để đặt cược trong nhiều lượt chơi khác nhau. 

BẢNG CHỐT SỐ DÀN ĐỀ 30 SỐ

• Đề 30 số ngày 20/05/2024 là: đầu 8-4-5 :Kết quả: Chờ

• Đề 30 số ngày 19/05/2024 là: đầu 0-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 18/05/2024 là: đầu 1-7-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 17/05/2024 là: đầu 1-6-5 :Kết quả: trúng đề 68

• Đề 30 số ngày 16/05/2024 là: đầu 0-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 15/05/2024 là: đầu 6-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 14/05/2024 là: đầu 6-8-5 :Kết quả: trúng đề 80

• Đề 30 số ngày 13/05/2024 là: đầu 3-2-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 12/05/2024 là: đầu 0-8-5 :Kết quả: trúng đề 05

• Đề 30 số ngày 11/05/2024 là: đầu 1-8-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 10/05/2024 là: đầu 0-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 09/05/2024 là: đầu 0-4-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 08/05/2024 là: đầu 0-4-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 07/05/2024 là: đầu 0-4-1 :Kết quả: trúng đề 17

• Đề 30 số ngày 06/05/2024 là: đầu 3-0-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 05/05/2024 là: đầu 3-8-1 :Kết quả: trúng đề 83

• Đề 30 số ngày 04/05/2024 là: đầu 7-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 03/05/2024 là: đầu 9-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 02/05/2024 là: đầu 5-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 01/05/2024 là: đầu 5-0-3 :Kết quả: trúng đề 31

• Đề 30 số ngày 30/04/2024 là: đầu 5-6-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 29/04/2024 là: đầu 1-6-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 28/04/2024 là: đầu 1-6-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 27/04/2024 là: đầu 5-0-4 :Kết quả: trúng đề 42

• Đề 30 số ngày 26/04/2024 là: đầu 6-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 25/04/2024 là: đầu 2-1-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 24/04/2024 là: đầu 5-1-4 :Kết quả: trúng đề 52

• Đề 30 số ngày 23/04/2024 là: đầu 5-0-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 22/04/2024 là: đầu 5-6-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 21/04/2024 là: đầu 5-2-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 20/04/2024 là: đầu 5-7-4 :Kết quả: trúng đề 79

• Đề 30 số ngày 19/04/2024 là: đầu 5-2-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 18/04/2024 là: đầu 1-2-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 17/04/2024 là: đầu 0-2-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 16/04/2024 là: đầu 1-8-5 :Kết quả: trúng đề 50

• Đề 30 số ngày 15/04/2024 là: đầu 2-8-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 14/04/2024 là: đầu 2-8-9 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 30 số ngày 13/04/2024 là: đầu 2-4-9 :Kết quả: trúng đề 49

• Đề 30 số ngày 12/04/2024 là: đầu 2-8-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 11/04/2024 là: đầu 5-8-9 :Kết quả: trúng đề 56

• Đề 30 số ngày 10/04/2024 là: đầu 3-8-9 :Kết quả: trúng đề 38

• Đề 30 số ngày 09/04/2024 là: đầu 2-1-9 :Kết quả: trúng đề 10

• Đề 30 số ngày 08/04/2024 là: đầu 2-5-4 :Kết quả: trúng đề 47

• Đề 30 số ngày 07/04/2024 là: đầu 9-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 06/04/2024 là: đầu 9-1-4 :Kết quả: trúng đề 12

• Đề 30 số ngày 05/04/2024 là: đầu 5-7-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 04/04/2024 là: đầu 8-9-4 :Kết quả: trúng đề 89

• Đề 30 số ngày 03/04/2024 là: đầu 2-9-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 02/04/2024 là: đầu 6-9-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 01/04/2024 là: đầu 2-9-5 :Kết quả: trúng đề 52

• Đề 30 số ngày 31/03/2024 là: đầu 8-9-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 30/03/2024 là: đầu 8-9-3 :Kết quả: trúng đề 35

• Đề 30 số ngày 29/03/2024 là: đầu 2-9-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 28/03/2024 là: đầu 2-9-7 :Kết quả: trúng đề 79

• Đề 30 số ngày 27/03/2024 là: đầu 8-9-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 26/03/2024 là: đầu 8-9-1 :Kết quả: trúng đề 19

• Đề 30 số ngày 25/03/2024 là: đầu 5-9-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 24/03/2024 là: đầu 5-4-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 23/03/2024 là: đầu 5-4-8 :Kết quả: trúng đề 82

• Đề 30 số ngày 22/03/2024 là: đầu 9-1-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 21/03/2024 là: đầu 7-1-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 20/03/2024 là: đầu 5-1-4 :Kết quả: trúng đề 44

• Đề 30 số ngày 19/03/2024 là: đầu 0-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 18/03/2024 là: đầu 0-7-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 17/03/2024 là: đầu 8-9-1 :Kết quả: trúng đề 99

• Đề 30 số ngày 16/03/2024 là: đầu 8-9-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 15/03/2024 là: đầu 8-9-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 14/03/2024 là: đầu 8-7-2 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 13/03/2024 là: đầu 8-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 12/03/2024 là: đầu 8-1-6 :Kết quả: trúng đề 12

• Đề 30 số ngày 11/03/2024 là: đầu 8-1-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 09/03/2024 là: đầu 5-6-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 08/03/2024 là: đầu 1-6-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 07/03/2024 là: đầu 5-8-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 06/03/2024 là: đầu 5-7-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 05/03/2024 là: đầu 5-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 04/03/2024 là: đầu 5-9-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 02/03/2024 là: đầu 8-9-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 01/03/2024 là: đầu 8-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 29/02/2024 là: đầu 2-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 28/02/2024 là: đầu 2-7-4 :Kết quả: trúng đề 45

• Đề 30 số ngày 27/02/2024 là: đầu 9-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 26/02/2024 là: đầu 9-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 25/02/2024 là: đầu 5-2-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 24/02/2024 là: đầu 7-2-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 23/02/2024 là: đầu 7-6-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 22/02/2024 là: đầu 7-5-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 21/02/2024 là: đầu 7-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 20/02/2024 là: đầu 2-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 19/02/2024 là: đầu 2-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 18/02/2024 là: đầu 1-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 17/02/2024 là: đầu 1-8-9 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 30 số ngày 16/02/2024 là: đầu 1-8-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 15/02/2024 là: đầu 2-3-9 :Kết quả: trúng đề 31

• Đề 30 số ngày 14/02/2024 là: đầu 2-3-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 13/02/2024 là: đầu 2-3-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 07/02/2024 là: đầu 3-8-9 :Kết quả: trúng đề 84

• Đề 30 số ngày 06/02/2024 là: đầu 5-2-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 05/02/2024 là: đầu 5-2-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 04/02/2024 là: đầu 5-6-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 03/02/2024 là: đầu 5-9-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 02/02/2024 là: đầu 1-9-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 01/02/2024 là: đầu 1-9-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 31/01/2024 là: đầu 0-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 30/01/2024 là: đầu 1-5-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 29/01/2024 là: đầu 9-5-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 28/01/2024 là: đầu 2-5-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 27/01/2024 là: đầu 1-5-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 26/01/2024 là: đầu 9-5-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 25/01/2024 là: đầu 8-5-7 :Kết quả: trúng đề 75

• Đề 30 số ngày 24/01/2024 là: đầu 8-9-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 23/01/2024 là: đầu 3-4-7 :Kết quả: trúng đề 41

• Đề 30 số ngày 22/01/2024 là: đầu 9-4-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 21/01/2024 là: đầu 1-4-7 :Kết quả: trúng đề 19

• Đề 30 số ngày 20/01/2024 là: đầu 2-4-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 19/01/2024 là: đầu 6-1-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 18/01/2024 là: đầu 9-0-7 :Kết quả: trúng đề 98

• Đề 30 số ngày 17/01/2024 là: đầu 1-5-7 :Kết quả: trúng đề 53

• Đề 30 số ngày 16/01/2024 là: đầu 1-4-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 15/01/2024 là: đầu 0-5-6 :Kết quả: trúng đề 61

• Đề 30 số ngày 14/01/2024 là: đầu 7-5-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 13/01/2024 là: đầu 7-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 12/01/2024 là: đầu 6-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 11/01/2024 là: đầu 0-5-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 10/01/2024 là: đầu 0-5-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 09/01/2024 là: đầu 7-4-6 :Kết quả: trúng đề 77

• Đề 30 số ngày 08/01/2024 là: đầu 6-3-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 07/01/2024 là: đầu 6-7-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 06/01/2024 là: đầu 1-7-9 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 30 số ngày 05/01/2024 là: đầu 1-7-6 :Kết quả: trúng đề 67

• Đề 30 số ngày 04/01/2024 là: đầu 5-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 03/01/2024 là: đầu 4-7-9 :Kết quả: trúng đề 95

• Đề 30 số ngày 02/01/2024 là: đầu 1-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 01/01/2024 là: đầu 0-7-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 30 số ngày 31/12/2023 là: đầu 6-7-5 :Kết quả: trúng đề 58

Cách tạo dàn đề 30 số đẹp đơn giản 

Dàn đề 30 số

Dưới đây sẽ là 2 cách phổ biến nhất giúp bạn tạo được dàn đề 30 số nuôi khung. Cùng xem cụ thể hơn ở dưới đây:

Dàn đề 30 số đẹp theo lô đầu cuối

Cách tạo dàn đề 30 số dựa trên các số đầu và cuối xuất hiện trong kết quả lô là một phương pháp thú vị và có tiềm năng trong việc chơi đề. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng phương pháp này vẫn cần sự thận trọng và kiên nhẫn.

Phương pháp này tập trung vào việc quan sát cẩn thận và lựa chọn các cặp số đầu và cuối xuất hiện trong kết quả lô để tạo dàn số. Việc này đòi hỏi sự tập trung và cân nhắc để tạo ra các số lô có khả năng cao hơn để đạt được kết quả tốt.

Việc dàn đề theo các khoảng số như từ 0-5, 1-6, 2-7, 3-8, và 4-9 là một cách tạo dàn số có cơ sở hợp lý. Tuy nhiên, nhớ rằng việc chơi đề vẫn dựa trên yếu tố ngẫu nhiên, và không có cách nào đảm bảo  sẽ chiến thắng tuyệt đối được. 

Cách dàn đề 30 số theo chạm

Phương pháp sử dụng số chạm để tạo dàn đề 3 số là một trong những cách tìm số thông minh và đơn giản. Dựa trên việc ghép cặp các chạm, bạn có thể tạo ra dàn số mang tính xác suất cao hơn trong việc đạt được kết quả tốt.

Cách tiếp cận này có sự lý thuyết và quy tắc cụ thể. Cũng như đánh theo chạm chưa về trong tuần, sử dụng bạc nhớ và đánh bệt chạm. Sự kết hợp giữa các quy tắc này có thể giúp bạn xác định những con số tiềm năng để đặt cược, tăng khả năng thành công.

Ví dụ: Nếu bạn chọn số chạm 1 và 4, bạn có thể tạo ra một dàn đề 30 số bằng cách kết hợp các chạm này. Anh em sẽ có được 14 41 04 40 10 01 46 64 18 81 19 91 13 31

Một số câu hỏi liên quan đến dàn đề 30 số đẹp

Để anh em có thể mạnh dạn hơn khi chơi dàn đề. Dưới đây soi cầu 247 sẽ chia sẻ tới anh em một số câu hỏi. Được nhiều anh em tân thủ áp dụng: 

Cần bao nhiêu tiền khi nuôi dàn đề 4 số

Tiền bạc luôn đóng một vai trò quan trọng trong quyết định. Liệu có nên nuôi dàn đề 30 số trong 3 ngày hay không. Tại nhà cái, để nuôi dàn đề này trong khoảng thời gian 3 ngày, nguồn vốn tối thiểu cần phải đầu tư là 450 điểm, tương đương với 450K.

Một số con số gợi ý soi cầu năm 2023

Dưới đây sẽ là một số con số may mắn mà chúng tôi muốn gợi ý cho anh em. Chơi lô đề trong năm 2023 nhé:

09 12 41 14 51 63 19 93 13 55 33 88 99 21 10 03 59 81 40 01 48 52 63 74 26 24 62 97 05 00 22

Nếu sau 3 ngày đề không về có nên nuôi tiếp hay không?

Trong việc chơi lô đề, việc duy trì kiên nhẫn và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nếu bạn đã đầu tư một dàn đề 30 số trong 3 ngày mà không có kết quả tích cực. Hãy dừng chơi là một quyết định sáng suốt. Mạo hiểm tiếp tục chơi mà không có cơ sở thực sự có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho tài chính cá nhân.

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho mọi hình thức đánh đề và cờ bạc. Đôi khi, sự may mắn không luôn đứng về phía mình. Và việc biết khi nào nên dừng lại để tránh tổn thất là một kỹ năng quan trọng.

Soi cầu dàn đề khung 3 ngày có cách vào tiền nào?

Chọn tỷ lệ cược hợp lý là một phần quan trọng trong việc quản lý vốn. Tỷ lệ cược 1:2:4 hoặc 1:3:10 (có nghĩa là cược tăng gấp đôi sau mỗi lượt chơi) có thể giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận khi đạt được chiến thắng. Tuy nhiên, nhớ rằng việc tăng cược cần được thực hiện một cách cẩn thận và dựa trên thực tế nguồn vốn hiện có.

√ Một số chuyên mục có cùng nội dung

Dàn đề 50 số

Dàn đề 60 số

Dàn đề 40 số

Dàn đề 20 số

Dàn đề 10 số

Lời kết

Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ trên dàn đề 30 số ở trên. Có thể giúp anh em tìm được cách chơi phù hợp nhất. Đừng quên theo dõi website hàng ngày để cập nhật thông tin soi cầu mb nhé!

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb
Soi cầu 247 Soi cầu song thủ lô miễn phí
Soi cầu 247 Bạch thủ lô kép hôm nay luôn thắng
Soi cầu 247 Soi cầu 247 chốt số song thủ lô kép
Soi cầu 247 Dàn lô xiên 2 mang lại niềm vui
Soi cầu 247 Chốt số dàn lô xiên 3 miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn lô 4 số xổ số miền bắc
Soi cầu 247 Dàn lô 6 số miền Bắc hay miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn đề 10 số trúng lớn
Soi cầu 247 soi cầu dàn đề 20 số lộc trời

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com