Dàn lô xiên 2

5/5 - (1 bình chọn)

Soi cầu dàn lô xiên 2 không phải là phương pháp soi cầu khó. Bởi vì, đã có nhiều cao thủ trúng lớn nhờ dàn lô xiên này. Vậy nên, anh em nếu biết rõ được dàn lô là gì và kinh nghiệm soi dàn. Thì có thể dễ dàng soi cầu trúng số được. Nếu bạn muốn mang về cho mình nhiều kinh nghiệm và giải thưởng khi soi cầu. Cùng xem ngay bài viết dưới đây để tìm cho mình được cách soi cầu lô xiên hiệu quả nhé.

Menu

Hướng dẫn soi cầu dàn lô xiên 2 miền bắc

dàn lô xiên 2

Nếu như chơi những phương thức khác anh em sẽ thấy dàn lô xiên đơn giản hơn nhiều. Cùng soi cầu 366 xem ngay cách soi cầu dàn lô xiên 2 miền bắc dưới đây nhé:

BẢNG CHỐT SỐ DÀN LÔ XIÊN 2

Lô xiên 2 ngày 22/07/2024 là: 26-28 :Kết quả: Chờ

Lô xiên 2 ngày 21/07/2024 là: 23-24 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 20/07/2024 là: 83-89 :Kết quả: trúng lô 89

Lô xiên 2 ngày 19/07/2024 là: 23-30 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 18/07/2024 là: 31-37 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 17/07/2024 là: 51-71 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/07/2024 là: 95-98 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 15/07/2024 là: 43-65 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 14/07/2024 là: 54-90 :Kết quả: trúng lô 54×2

Lô xiên 2 ngày 13/07/2024 là: 21-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 12/07/2024 là: 64-10 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 11/07/2024 là: 82-98 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 10/07/2024 là: 41-90 :Kết quả: trúng lô 41×2

Lô xiên 2 ngày 09/07/2024 là: 20-15 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 08/07/2024 là: 03-71 :Kết quả: trúng lô 03

Lô xiên 2 ngày 07/07/2024 là: 97-62 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/07/2024 là: 30-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/07/2024 là: 70-72 :Kết quả: trúng lô 72

Lô xiên 2 ngày 04/07/2024 là: 37-47 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 03/07/2024 là: 28-35 :Kết quả: trúng lô 35

Lô xiên 2 ngày 02/07/2024 là: 61-98 :Kết quả: trúng lô 61

Lô xiên 2 ngày 01/07/2024 là: 07-57 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 30/06/2024 là: 31-89 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 28/06/2024 là: 15-30 :Kết quả: trúng lô 15

Lô xiên 2 ngày 27/06/2024 là: 91-93 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 26/06/2024 là: 83-74 :Kết quả: trúng lô 93

Lô xiên 2 ngày 25/06/2024 là: 81-42 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 24/06/2024 là: 35-37 :Kết quả: trúng lô 37

Lô xiên 2 ngày 23/06/2024 là: 86-83 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 22/06/2024 là: 21-23 :Kết quả: trúng lô 23×2

Lô xiên 2 ngày 21/06/2024 là: 05-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 20/06/2024 là: 08-96 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 19/06/2024 là: 31-41 :Kết quả: trúng lô 41

Lô xiên 2 ngày 18/06/2024 là: 37-62 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 17/06/2024 là: 80-40 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/06/2024 là: 72-74 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 15/06/2024 là: 86-89 :Kết quả: trúng lô 89

Lô xiên 2 ngày 14/06/2024 là: 39-80 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 13/06/2024 là: 26-02 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 12/06/2024 là: 71-30 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 11/06/2024 là: 25-91 :Kết quả: trúng lô 91

Lô xiên 2 ngày 10/06/2024 là: 82-85 :Kết quả: trúng lô 82

Lô xiên 2 ngày 09/06/2024 là: 71-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 08/06/2024 là: 94-97 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/06/2024 là: 49-51 :Kết quả: trúng lô 51

Lô xiên 2 ngày 06/06/2024 là: 40-94 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/06/2024 là: 61-83 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 04/06/2024 là: 34-46 :Kết quả: trúng lô 46

Lô xiên 2 ngày 03/06/2024 là: 26-06 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 02/06/2024 là: 48-69 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 01/06/2024 là: 26-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 31/05/2024 là: 70-72 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 30/05/2024 là: 48-51 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 29/05/2024 là: 36-38 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 28/05/2024 là: 97-06 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 27/05/2024 là: 35-41 :Kết quả: trúng lô 41

Lô xiên 2 ngày 26/05/2024 là: 09-28 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 25/05/2024 là: 13-29 :Kết quả: trúng lô 29

Lô xiên 2 ngày 24/05/2024 là: 52-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 23/05/2024 là: 21-96 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 22/05/2024 là: 27-29 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 21/05/2024 là: 21-92 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 20/05/2024 là: 79-81 :Kết quả: trúng lô 81

Lô xiên 2 ngày 19/05/2024 là: 60-86 :Kết quả: trúng lô 86

Lô xiên 2 ngày 18/05/2024 là: 42-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 17/05/2024 là: 73-75 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/05/2024 là: 37-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 15/05/2024 là: 92-09 :Kết quả: trúng lô 09×2

Lô xiên 2 ngày 14/05/2024 là: 84-82 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 13/05/2024 là: 48-96 :Kết quả: trúng lô 96

Lô xiên 2 ngày 12/05/2024 là: 29-31 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 11/05/2024 là: 20-80 :Kết quả: trúng lô 80

Lô xiên 2 ngày 10/05/2024 là: 31-46 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 09/05/2024 là: 42-08 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 08/05/2024 là: 21-23 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/05/2024 là: 46-12 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/05/2024 là: 53-79 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/05/2024 là: 13-93 :Kết quả: trúng lô 93

Lô xiên 2 ngày 04/05/2024 là: 84-97 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 03/05/2024 là: 48-50 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 02/05/2024 là: 93-78 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 01/05/2024 là: 13-93 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 30/04/2024 là: 62-41 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 29/04/2024 là: 36-34 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 28/04/2024 là: 10-41 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 27/04/2024 là: 31-48 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 26/04/2024 là: 14-04 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 25/04/2024 là: 40-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 24/04/2024 là: 27-21 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 23/04/2024 là: 20-81 :Kết quả: trúng lô 81

Lô xiên 2 ngày 22/04/2024 là: 76-87 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 21/04/2024 là: 94-21 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 20/04/2024 là: 73-84 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 19/04/2024 là: 83-70 :Kết quả: trúng lô 70

Lô xiên 2 ngày 18/04/2024 là: 78-32 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 17/04/2024 là: 90-62 :Kết quả: trúng lô 90

Lô xiên 2 ngày 15/04/2024 là: 56-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 14/04/2024 là: 97-34 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 13/04/2024 là: 46-48 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 12/04/2024 là: 85-25 :Kết quả: trúng lô 85

Lô xiên 2 ngày 11/04/2024 là: 40-14 :Kết quả: trúng lô 40

Lô xiên 2 ngày 10/04/2024 là: 85-54 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 09/04/2024 là: 82-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 08/04/2024 là: 14-26 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/04/2024 là: 82-62 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/04/2024 là: 08-35 :Kết quả: trúng lô 08

Lô xiên 2 ngày 05/04/2024 là: 92-51 :Kết quả: trúng lô 92

Lô xiên 2 ngày 04/04/2024 là: 70-36 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 03/04/2024 là: 73-92 :Kết quả: trúng lô 73

Lô xiên 2 ngày 02/04/2024 là: 43-48 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 01/04/2024 là: 70-89 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 31/03/2024 là: 28-36 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 30/03/2024 là: 01-64 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 29/03/2024 là: 12-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 28/03/2024 là: 58-46 :Kết quả: trúng lô 58

Lô xiên 2 ngày 27/03/2024 là: 74-98 :Kết quả: trúng lô 74×2

Lô xiên 2 ngày 26/03/2024 là: 36-80 :Kết quả: trúng lô 80

Lô xiên 2 ngày 25/03/2024 là: 28-62 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 24/03/2024 là: 84-74 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 23/03/2024 là: 92-80 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 22/03/2024 là: 12-14 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 21/03/2024 là: 42-29 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 20/03/2024 là: 35-39 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 19/03/2024 là: 91-48 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 18/03/2024 là: 10-12 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 17/03/2024 là: 08-96 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/03/2024 là: 01-36 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 15/03/2024 là: 73-83 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 14/03/2024 là: 68-32 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 13/03/2024 là: 09-48 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 12/03/2024 là: 84-18 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 11/03/2024 là: 14-48 :Kết quả: trúng lô 14

Lô xiên 2 ngày 09/03/2024 là: 21-68 :Kết quả: trúng lô 68

Lô xiên 2 ngày 08/03/2024 là: 04-35 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/03/2024 là: 80-97 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/03/2024 là: 91-76 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/03/2024 là: 01-48 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 04/03/2024 là: 31-76 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 03/03/2024 là: 40-30 :Kết quả: trúng lô 40

Lô xiên 2 ngày 02/03/2024 là: 87-91 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 01/03/2024 là: 12-24 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 29/02/2024 là: 62-32 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 28/02/2024 là: 10-82 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 27/02/2024 là: 21-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 26/02/2024 là: 18-62 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 25/02/2024 là: 61-57 :Kết quả: trúng lô 61

Lô xiên 2 ngày 24/02/2024 là: 76-21 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 23/02/2024 là: 89-10 :Kết quả: trúng lô 89×2

Lô xiên 2 ngày 22/02/2024 là: 70-86 :Kết quả: trúng lô 70

Lô xiên 2 ngày 21/02/2024 là: 72-74 :Kết quả: trúng lô 72

Lô xiên 2 ngày 20/02/2024 là: 03-69 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 19/02/2024 là: 27-17 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 18/02/2024 là: 78-65 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 17/02/2024 là: 06-82 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/02/2024 là: 09-17 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 15/02/2024 là: 86-21 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 14/02/2024 là: 32-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 13/02/2024 là: 96-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/02/2024 là: 47-45 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/02/2024 là: 82-48 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/02/2024 là: 82-47 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 04/02/2024 là: 87-23 :Kết quả: trúng lô 87

Lô xiên 2 ngày 03/02/2024 là: 34-91 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 02/02/2024 là: 43-19 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 01/02/2024 là: 98-01 :Kết quả: trúng lô 01

Lô xiên 2 ngày 31/01/2024 là: 93-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 30/01/2024 là: 42-31 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 29/01/2024 là: 09-46 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 28/01/2024 là: 30-28 :Kết quả: trúng lô 28

Lô xiên 2 ngày 27/01/2024 là: 87-10 :Kết quả: trúng lô 10

Lô xiên 2 ngày 26/01/2024 là: 78-98 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 25/01/2024 là: 19-48 :Kết quả: trúng lô 48

Lô xiên 2 ngày 24/01/2024 là: 20-73 :Kết quả: trúng lô 20

Lô xiên 2 ngày 23/01/2024 là: 51-92 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 22/01/2024 là: 85-87 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 21/01/2024 là: 89-37 :Kết quả: trúng lô 37

Lô xiên 2 ngày 20/01/2024 là: 51-73 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 19/01/2024 là: 79-72 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 18/01/2024 là: 86-20 :Kết quả: trúng lô 86

Lô xiên 2 ngày 17/01/2024 là: 40-54 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 16/01/2024 là: 72-92 :Kết quả: trúng lô 92×2

Lô xiên 2 ngày 15/01/2024 là: 40-80 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 14/01/2024 là: 76-42 :Kết quả: trúng lô 76

Lô xiên 2 ngày 13/01/2024 là: 71-73 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 12/01/2024 là: 80-50 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 11/01/2024 là: 80-42 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 10/01/2024 là: 42-09 :Kết quả: trúng lô 09

Lô xiên 2 ngày 09/01/2024 là: 52-24 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 08/01/2024 là: 90-43 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 07/01/2024 là: 76-27 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 06/01/2024 là: 48-92 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 05/01/2024 là: 62-68 :Kết quả: không trúng

Lô xiên 2 ngày 03/01/2024 là: 72-06 :Kết quả: trúng lô 72

Lô xiên 2 ngày 02/01/2024 là: 21-30 :Kết quả: trúng xiên

Lô xiên 2 ngày 01/01/2024 là: 51-91 :Kết quả: không trúng

Dựa vào bạc nhớ soi cầu miền bắc để chốt dàn lô xiên 2

Cách chơi đầu tiên mà bạn có thể áp dụng chính là dựa vào bạc nhớ. Bạc nhớ sẽ hỗ trợ bạn nhiều cách đánh đề và ghi lô khác nhau. Mọi người cùng xem ngay quy luật soi cầu sau đây:

Dựa vào những cặp lô thường về cùng nhau

Phương pháp tiếp theo mà bạn có thể tìm hiểu chính là dựa vào những cặp lô thường về cùng nhau. Với cách chơi này, bạn sẽ chơi theo cặp và dựa vào thống kê kết quả hàng ngày. Anh em sẽ dựa vào các cặp lô xiên thường về cùng nhau để tìm ra cặp lô phù hợp nhất. 

Ví dụ như những cặp lô thường xuất hiện cùng nhau là: 12 31 27 09 92 38 63 hoặc 01.

Dựa vào tần suất xuất hiện số

Với cách thức này, anh em sẽ áp dụng dựa vào tần suất số về theo một chu kỳ nhất định. Anh em sẽ thống kê kết quả xổ số trong vòng nửa tháng bằng soi cầu 247( Xác định được tần suất xuất hiện của số).

Dựa vào những công thức mà mình tính toán được để nhận định tần suất xuất hiện nhiều nhất và ít nhất. Anh em sẽ chọn những con số có chu kỳ về nhiều nhất để đánh cho ngày hôm sau. Hoặc với cách chơi đột phá, cũng có thể lựa chọn những con số chưa ra trong khoảng 1 tháng. Với dàn lô xiên 2 mọi người nên nuôi khung khoảng từ 3 đến 5 ngày. Tùy vào mục đích nuôi khung của bạn.

Dựa vào quy tắc xổ số 3 miền để chọn dàn lô xiên 2

Nếu muốn soi cầu dàn đề lô xiên 2 mọi người có thể áp dụng theo quy tắc xổ số 3 miền. Theo phương pháp truyền thống của cả ba miền, tổng cộng có 7 giải thưởng được xác định.

dàn lô xiên 2

Tại bước này, mọi người sẽ dựa vào giải đặc biệt để đưa ra quyết định về việc tạo lô xiên. Phương pháp này bao gồm việc kết hợp cả số đầu và số cuối của giải đặc biệt để tạo thành một cặp số lô xiên.

Ví dụ cụ thể, khi giải đặc biệt mang dãy số 45012, người chơi sẽ chọn cặp số 45 và 12 để đặt cược. Nhờ việc này, khả năng trúng lô vào ngày hôm sau sẽ được tăng lên đáng kể.

Áp dụng đầu câm đít câm

Phương pháp cuối cùng mà anh em có thể áp dụng chính là dựa vào đầu và đít câm. Với phương thức này mình sẽ có một số con số cho anh em chọn lựa:

√ Tìm hiệu thêm phương pháp chốt số víp

Soi cầu bạch thủ lô

Song thủ lô bất tử

Dàn lô 6 số lộc trời

Dàn lô xiên ba chuẩn

Dàn lô 4 số miễn phí

Lời kết

Hy vọng với những chia sẻ trên đây về dàn lô xiên 2. Anh em sẽ có thêm cho mình những kinh nghiệm quý báu để soi cầu. Chúc anh em luôn chiến thắng khi tham gia soi cầu cá cược. Đừng quên luôn giữ bình tĩnh khi soi cầu mb nhé anh em!

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb
Soi cầu 247 Soi cầu song thủ lô miễn phí
Soi cầu 247 Bạch thủ lô kép hôm nay luôn thắng
Soi cầu 247 Soi cầu 247 chốt số song thủ lô kép
Soi cầu 247 Chốt số dàn lô xiên 3 miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn lô 4 số xổ số miền bắc
Soi cầu 247 Dàn lô 6 số miền Bắc hay miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn đề 10 số trúng lớn
Soi cầu 247 soi cầu dàn đề 20 số lộc trời
Soi cầu 247 Dàn đề 30 số dễ trúng thưởng

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com