Dàn đề 60 số

3/5 - (2 bình chọn)

Trong thế giới của lô đề, việc sử dụng dàn đề 60 số đã trở thành một hình thức chơi rất phổ biến. Hứa hẹn mang lại cơ hội chiến thắng đáng kể. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, người chơi cần phải có sự kiên nhẫn, quyết tâm và nguồn kinh phí ổn định. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng với soi cầu 247 khám phá những kinh nghiệm quý báu để đánh dàn đề 60 số hiệu quả trong ngày hôm nay. Đồng thời chia sẻ những lời khuyên hữu ích cho những người chơi lô đề mong muốn thử sức với hình thức chơi này.

Menu

Định nghĩa dàn đề 60 số

dàn đề 60 số

Phương pháp “Dàn đề 60 số bất bại” là một cách chơi xổ số mà người chơi lựa chọn 60/100 số để sử dụng trong ngày tiếp theo hoặc theo một khung ngày có logic. Để chơi một cách hiệu quả, người chơi cần nắm vững thông tin về kết quả xổ số. Và áp dụng phương pháp soi cầu hiệu quả để tăng cơ hội thắng cược. Việc chơi dàn đề 60 số theo khung 3 ngày hoặc khung 5 ngày được cho là có tỷ lệ thắng cao.

BẢNG CHỐT SỐ DÀN ĐỀ 60 SỐ

• Đề 60 số ngày 22/07/2024 là: đầu 3-6-1-4-2-5 :Kết quả: Chờ

• Đề 60 số ngày 21/07/2024 là: đầu 3-6-1-4-9-0 :Kết quả: trúng đề 90

• Đề 60 số ngày 20/07/2024 là: đầu 3-6-1-4-9-8 :Kết quả: trúng đề 82

• Đề 60 số ngày 19/07/2024 là: đầu 3-6-1-7-9-8 :Kết quả: trúng đề 77

• Đề 60 số ngày 18/07/2024 là: đầu 3-6-1-7-4-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 17/07/2024 là: đầu 3-6-5-7-4-8 :Kết quả: trúng đề 59

• Đề 60 số ngày 16/07/2024 là: đầu 9-6-5-2-4-8 :Kết quả: trúng đề 96

• Đề 60 số ngày 15/07/2024 là: đầu 9-3-5-2-4-8 :Kết quả: trúng đề 30

• Đề 60 số ngày 14/07/2024 là: đầu 7-3-5-0-4-8 :Kết quả: trúng đề 07

• Đề 60 số ngày 13/07/2024 là: đầu 7-6-5-0-4-8 :Kết quả: trúng đề 60

• Đề 60 số ngày 12/07/2024 là: đầu 7-6-5-3-4-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 11/07/2024 là: đầu 7-6-1-3-4-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 10/07/2024 là: đầu 7-9-1-3-4-8 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 60 số ngày 09/07/2024 là: đầu 6-9-1-3-4-8 :Kết quả: trúng đề 66

• Đề 60 số ngày 08/07/2024 là: đầu 6-9-5-3-4-8 :Kết quả: trúng đề 57

• Đề 60 số ngày 07/07/2024 là: đầu 6-9-5-7-4-8 :Kết quả: trúng đề 73

• Đề 60 số ngày 06/07/2024 là: đầu 6-9-5-7-4-0 :Kết quả: trúng đề 03

• Đề 60 số ngày 05/07/2024 là: đầu 3-9-5-7-4-0 :Kết quả: trúng đề 35

• Đề 60 số ngày 04/07/2024 là: đầu 3-9-5-7-6-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 03/07/2024 là: đầu 3-8-5-7-6-0 :Kết quả: trúng đề 89

• Đề 60 số ngày 02/07/2024 là: đầu 3-8-5-7-6-2 :Kết quả: trúng đề 20

• Đề 60 số ngày 01/07/2024 là: đầu 1-8-5-7-6-3 :Kết quả: trúng đề 18

• Đề 60 số ngày 30/06/2024 là: đầu 1-8-5-7-6-2 :Kết quả: trúng đề 29

• Đề 60 số ngày 28/06/2024 là: đầu 1-8-5-7-6-4 :Kết quả: trúng đề 68

• Đề 60 số ngày 27/06/2024 là: đầu 1-8-5-7-2-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 26/06/2024 là: đầu 1-9-3-7-2-4 :Kết quả: trúng đề 32

• Đề 60 số ngày 25/06/2024 là: đầu 1-8-3-7-2-4 :Kết quả: trúng đề 82

• Đề 60 số ngày 24/06/2024 là: đầu 1-8-3-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 50

• Đề 60 số ngày 23/06/2024 là: đầu 1-8-3-7-0-4 :Kết quả: trúng đề 01

• Đề 60 số ngày 22/06/2024 là: đầu 1-8-3-7-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 21/06/2024 là: đầu 1-8-9-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 96

• Đề 60 số ngày 20/06/2024 là: đầu 1-3-6-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 39

• Đề 60 số ngày 19/06/2024 là: đầu 1-3-6-7-8-4 :Kết quả: trúng đề 67

• Đề 60 số ngày 18/06/2024 là: đầu 1-3-5-7-8-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 17/06/2024 là: đầu 0-3-5-7-8-4 :Kết quả: trúng đề 02

• Đề 60 số ngày 16/06/2024 là: đầu 0-3-5-7-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 15/06/2024 là: đầu 9-8-5-7-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 14/06/2024 là: đầu 9-6-5-7-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 13/06/2024 là: đầu 9-6-8-7-3-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 12/06/2024 là: đầu 9-6-8-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 55

• Đề 60 số ngày 11/06/2024 là: đầu 9-0-8-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 09

• Đề 60 số ngày 10/06/2024 là: đầu 9-0-6-7-5-4 :Kết quả: trúng đề 65

• Đề 60 số ngày 09/06/2024 là: đầu 9-0-6-7-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 08/06/2024 là: đầu 9-0-6-7-1-3 :Kết quả: trúng đề 33

• Đề 60 số ngày 07/06/2024 là: đầu 9-4-6-7-1-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 06/06/2024 là: đầu 8-4-6-7-1-3 :Kết quả: trúng đề 88

• Đề 60 số ngày 05/06/2024 là: đầu 8-4-6-7-0-5 :Kết quả: trúng đề 56

• Đề 60 số ngày 04/06/2024 là: đầu 8-4-6-3-0-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 03/06/2024 là: đầu 8-4-6-3-9-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 02/06/2024 là: đầu 8-4-6-3-1-5 :Kết quả: trúng đề 70

• Đề 60 số ngày 01/06/2024 là: đầu 8-4-2-3-1-5 :Kết quả: trúng đề 12

• Đề 60 số ngày 31/05/2024 là: đầu 8-4-2-0-1-5 :Kết quả: trúng đề 02

• Đề 60 số ngày 30/05/2024 là: đầu 6-4-2-0-1-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 29/05/2024 là: đầu 6-3-2-0-1-5 :Kết quả: trúng đề 31

• Đề 60 số ngày 28/05/2024 là: đầu 6-3-2-8-1-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 27/05/2024 là: đầu 6-7-9-4-1-5 :Kết quả: trúng đề 78

• Đề 60 số ngày 26/05/2024 là: đầu 6-7-2-4-1-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 25/05/2024 là: đầu 6-7-3-4-1-5 :Kết quả: trúng đề 43

• Đề 60 số ngày 24/05/2024 là: đầu 6-8-3-4-1-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 23/05/2024 là: đầu 6-7-8-4-1-5 :Kết quả: trúng đề 82

• Đề 60 số ngày 22/05/2024 là: đầu 9-7-8-4-1-5 :Kết quả: trúng đề 97

• Đề 60 số ngày 21/05/2024 là: đầu 9-0-8-4-1-6 :Kết quả: trúng đề 00

• Đề 60 số ngày 20/05/2024 là: đầu 9-0-8-4-6-5 :Kết quả: trúng đề 66

• Đề 60 số ngày 19/05/2024 là: đầu 9-0-8-4-7-5 :Kết quả: trúng đề 78

• Đề 60 số ngày 18/05/2024 là: đầu 1-0-8-4-7-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 17/05/2024 là: đầu 1-0-8-6-7-5 :Kết quả: trúng đề 68

• Đề 60 số ngày 16/05/2024 là: đầu 7-0-3-6-4-5 :Kết quả: trúng đề 34

• Đề 60 số ngày 15/05/2024 là: đầu 7-0-3-6-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 14/05/2024 là: đầu 7-8-9-6-4-5 :Kết quả: trúng đề 80

• Đề 60 số ngày 13/05/2024 là: đầu 7-8-2-6-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 12/05/2024 là: đầu 1-8-0-6-4-5 :Kết quả: trúng đề 05

• Đề 60 số ngày 11/05/2024 là: đầu 1-8-0-6-7-5 :Kết quả: trúng đề 76

• Đề 60 số ngày 10/05/2024 là: đầu 1-8-0-7-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 09/05/2024 là: đầu 3-8-0-7-4-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 08/05/2024 là: đầu 3-9-0-7-4-5 :Kết quả: trúng đề 95

• Đề 60 số ngày 07/05/2024 là: đầu 3-9-0-7-4-1 :Kết quả: trúng đề 17

• Đề 60 số ngày 06/05/2024 là: đầu 3-9-0-5-4-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 05/05/2024 là: đầu 3-9-0-8-4-1 :Kết quả: trúng đề 83

• Đề 60 số ngày 04/05/2024 là: đầu 3-9-0-8-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 03/05/2024 là: đầu 4-9-5-8-7-1 :Kết quả: trúng đề 57

• Đề 60 số ngày 02/05/2024 là: đầu 4-6-5-8-0-1 :Kết quả: trúng đề 67

• Đề 60 số ngày 01/05/2024 là: đầu 3-6-5-8-0-1 :Kết quả: trúng đề 31

• Đề 60 số ngày 30/04/2024 là: đầu 3-6-5-8-2-1 :Kết quả: trúng đề 24

• Đề 60 số ngày 29/04/2024 là: đầu 3-0-5-6-2-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 28/04/2024 là: đầu 3-0-5-6-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 27/04/2024 là: đầu 3-0-5-4-7-1 :Kết quả: trúng đề 42

• Đề 60 số ngày 26/04/2024 là: đầu 3-0-6-4-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 25/04/2024 là: đầu 3-0-6-2-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 24/04/2024 là: đầu 3-5-6-4-7-1 :Kết quả: trúng đề 52

• Đề 60 số ngày 23/04/2024 là: đầu 3-5-6-4-0-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 22/04/2024 là: đầu 3-5-6-4-2-1 :Kết quả: trúng đề 25

• Đề 60 số ngày 21/04/2024 là: đầu 3-5-8-4-2-1 :Kết quả: trúng đề 80

• Đề 60 số ngày 20/04/2024 là: đầu 3-5-6-4-7-1 :Kết quả: trúng đề 79

• Đề 60 số ngày 19/04/2024 là: đầu 3-5-2-4-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 18/04/2024 là: đầu 3-0-2-4-7-1 :Kết quả: trúng đề 04

• Đề 60 số ngày 17/04/2024 là: đầu 3-0-2-4-8-1 :Kết quả: trúng đề 89

• Đề 60 số ngày 16/04/2024 là: đầu 5-0-2-4-8-1 :Kết quả: trúng đề 50

• Đề 60 số ngày 15/04/2024 là: đầu 5-0-2-7-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 14/04/2024 là: đầu 5-0-2-9-8-1 :Kết quả: trúng đề 96

• Đề 60 số ngày 13/04/2024 là: đầu 5-0-2-9-8-4 :Kết quả: trúng đề 49

• Đề 60 số ngày 12/04/2024 là: đầu 7-0-2-9-8-4 :Kết quả: trúng đề 73

• Đề 60 số ngày 11/04/2024 là: đầu 6-0-2-9-8-5 :Kết quả: trúng đề 56

• Đề 60 số ngày 10/04/2024 là: đầu 3-0-2-9-8-5 :Kết quả: trúng đề 38

• Đề 60 số ngày 09/04/2024 là: đầu 1-0-2-9-8-5 :Kết quả: trúng đề 10

• Đề 60 số ngày 08/04/2024 là: đầu 4-3-2-9-8-5 :Kết quả: trúng đề 47

• Đề 60 số ngày 07/04/2024 là: đầu 4-3-2-9-8-7 :Kết quả: trúng đề 74

• Đề 60 số ngày 06/04/2024 là: đầu 4-3-2-9-1-7 :Kết quả: trúng đề 12

• Đề 60 số ngày 05/04/2024 là: đầu 4-5-2-9-1-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 04/04/2024 là: đầu 4-8-2-9-1-7 :Kết quả: trúng đề 89

• Đề 60 số ngày 03/04/2024 là: đầu 4-8-2-9-6-7 :Kết quả: trúng đề 64

• Đề 60 số ngày 02/04/2024 là: đầu 4-8-3-9-6-7 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 01/04/2024 là: đầu 4-8-2-9-6-5 :Kết quả: trúng đề 52

• Đề 60 số ngày 31/03/2024 là: đầu 1-8-0-9-6-5 :Kết quả: trúng đề 09

• Đề 60 số ngày 30/03/2024 là: đầu 1-8-0-9-4-3 :Kết quả: trúng đề 35

• Đề 60 số ngày 29/03/2024 là: đầu 2-8-0-9-5-6 :Kết quả: trúng đề 67

• Đề 60 số ngày 28/03/2024 là: đầu 2-8-0-9-7-6 :Kết quả: trúng đề 79

• Đề 60 số ngày 27/03/2024 là: đầu 2-5-0-9-7-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 26/03/2024 là: đầu 2-5-0-9-1-3 :Kết quả: trúng đề 19

• Đề 60 số ngày 25/03/2024 là: đầu 2-5-0-9-1-4 :Kết quả: trúng đề 42

• Đề 60 số ngày 24/03/2024 là: đầu 2-5-0-6-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 23/03/2024 là: đầu 8-5-0-9-1-4 :Kết quả: trúng đề 82

• Đề 60 số ngày 22/03/2024 là: đầu 8-5-7-9-1-4 :Kết quả: trúng đề 71

• Đề 60 số ngày 21/03/2024 là: đầu 8-5-7-9-1-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 20/03/2024 là: đầu 8-5-7-4-1-0 :Kết quả: trúng đề 44

• Đề 60 số ngày 19/03/2024 là: đầu 3-5-7-4-1-0 :Kết quả: trúng đề 36

• Đề 60 số ngày 18/03/2024 là: đầu 8-5-7-4-1-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 17/03/2024 là: đầu 8-9-7-4-1-0 :Kết quả: trúng đề 99

• Đề 60 số ngày 16/03/2024 là: đầu 8-9-7-2-1-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 15/03/2024 là: đầu 8-9-4-2-1-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 14/03/2024 là: đầu 8-9-4-2-7-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 13/03/2024 là: đầu 8-9-4-2-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 12/03/2024 là: đầu 8-9-1-0-7-6 :Kết quả: trúng đề 10

• Đề 60 số ngày 11/03/2024 là: đầu 8-9-1-2-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 09/03/2024 là: đầu 8-9-5-2-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 08/03/2024 là: đầu 8-9-0-1-7-6 :Kết quả: trúng đề 07

• Đề 60 số ngày 07/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 06/03/2024 là: đầu 8-9-5-0-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 05/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-6 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 04/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 03/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-2 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 02/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-3 :Kết quả: trúng đề 33

• Đề 60 số ngày 01/03/2024 là: đầu 8-9-5-1-7-2 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 29/02/2024 là: đầu 8-9-6-1-7-2 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 28/02/2024 là: đầu 8-9-6-4-7-2 :Kết quả: trúng đề 45

• Đề 60 số ngày 27/02/2024 là: đầu 8-9-6-4-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 26/02/2024 là: đầu 8-9-2-0-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 25/02/2024 là: đầu 8-9-2-6-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 24/02/2024 là: đầu 4-9-2-6-7-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 23/02/2024 là: đầu 4-9-5-6-7-1 :Kết quả: trúng đề 53

• Đề 60 số ngày 22/02/2024 là: đầu 4-2-5-8-7-1 :Kết quả: trúng đề 88

• Đề 60 số ngày 21/02/2024 là: đầu 4-2-5-8-7-3 :Kết quả: trúng đề 37

• Đề 60 số ngày 20/02/2024 là: đầu 4-2-5-6-7-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 19/02/2024 là: đầu 4-2-5-6-8-3 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 18/02/2024 là: đầu 4-2-5-6-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 17/02/2024 là: đầu 4-9-5-6-8-1 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 60 số ngày 16/02/2024 là: đầu 4-9-5-3-8-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 15/02/2024 là: đầu 2-9-5-3-8-1 :Kết quả: trúng đề 31

• Đề 60 số ngày 14/02/2024 là: đầu 2-9-7-3-8-1 :Kết quả: trúng đề 70

• Đề 60 số ngày 13/02/2024 là: đầu 2-9-7-3-8-0 :Kết quả: trúng đề 00

• Đề 60 số ngày 07/02/2024 là: đầu 1-9-4-8-3-5 :Kết quả: trúng đề 84

• Đề 60 số ngày 06/02/2024 là: đầu 1-9-2-8-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 05/02/2024 là: đầu 1-9-2-0-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 04/02/2024 là: đầu 1-6-2-0-3-5 :Kết quả: trúng đề 00

• Đề 60 số ngày 03/02/2024 là: đầu 8-6-9-0-3-5 :Kết quả: trúng đề 89

• Đề 60 số ngày 02/02/2024 là: đầu 8-1-9-0-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 01/02/2024 là: đầu 8-1-9-4-3-5 :Kết quả: trúng đề 44

• Đề 60 số ngày 31/01/2024 là: đầu 6-1-9-0-3-5 :Kết quả: trúng đề 66

• Đề 60 số ngày 30/01/2024 là: đầu 6-2-9-1-3-5 :Kết quả: trúng đề 24

• Đề 60 số ngày 29/01/2024 là: đầu 0-2-9-4-3-5 :Kết quả: trúng đề 46

• Đề 60 số ngày 28/01/2024 là: đầu 0-2-9-1-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 27/01/2024 là: đầu 0-1-9-7-3-5 :Kết quả: trúng đề 79

• Đề 60 số ngày 26/01/2024 là: đầu 0-2-9-8-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 25/01/2024 là: đầu 0-7-9-8-3-5 :Kết quả: trúng đề 75

• Đề 60 số ngày 24/01/2024 là: đầu 6-7-9-8-3-5 :Kết quả: trúng đề 61

• Đề 60 số ngày 23/01/2024 là: đầu 6-7-4-8-3-5 :Kết quả: trúng đề 41

• Đề 60 số ngày 22/01/2024 là: đầu 9-7-4-8-3-5 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 21/01/2024 là: đầu 9-7-4-8-1-2 :Kết quả: trúng đề 19

• Đề 60 số ngày 20/01/2024 là: đầu 6-7-4-8-1-2 :Kết quả: trúng đề 64

• Đề 60 số ngày 19/01/2024 là: đầu 6-7-4-8-1-0 :Kết quả: trúng đề 09

• Đề 60 số ngày 18/01/2024 là: đầu 9-7-2-8-1-0 :Kết quả: trúng đề 98

• Đề 60 số ngày 17/01/2024 là: đầu 9-7-6-5-1-0 :Kết quả: trúng đề 53

• Đề 60 số ngày 16/01/2024 là: đầu 9-7-4-5-1-0 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 15/01/2024 là: đầu 6-7-4-5-1-0 :Kết quả: trúng đề 61

• Đề 60 số ngày 14/01/2024 là: đầu 6-7-4-5-3-0 :Kết quả: trúng đề 38

• Đề 60 số ngày 13/01/2024 là: đầu 6-7-4-5-3-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 12/01/2024 là: đầu 6-7-4-5-1-9 :Kết quả: trúng đề 13

• Đề 60 số ngày 11/01/2024 là: đầu 0-7-4-5-1-9 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 10/01/2024 là: đầu 0-7-4-5-3-9 :Kết quả: trúng đề 32

• Đề 60 số ngày 09/01/2024 là: đầu 6-7-4-5-3-9 :Kết quả: trúng đề 77

• Đề 60 số ngày 08/01/2024 là: đầu 6-0-4-5-3-1 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 07/01/2024 là: đầu 6-0-7-5-8-1 :Kết quả: trúng đề 18

• Đề 60 số ngày 06/01/2024 là: đầu 9-0-7-5-8-1 :Kết quả: trúng đề 94

• Đề 60 số ngày 05/01/2024 là: đầu 6-0-7-5-8-1 :Kết quả: trúng đề 67

• Đề 60 số ngày 04/01/2024 là: đầu 6-0-7-5-8-4 :Kết quả: trúng đề 40

• Đề 60 số ngày 03/01/2024 là: đầu 6-0-7-9-8-4 :Kết quả: trúng đề 95

• Đề 60 số ngày 02/01/2024 là: đầu 6-0-7-9-1-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 01/01/2024 là: đầu 6-4-7-9-0-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 31/12/2023 là: đầu 6-4-7-9-5-4 :Kết quả: trúng đề 58

• Đề 60 số ngày 30/12/2023 là: đầu 6-0-7-9-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 29/12/2023 là: đầu 6-0-7-9-5-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 28/12/2023 là: đầu 6-0-7-9-5-4 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 27/12/2023 là: đầu 6-0-7-9-5-1 :Kết quả: trúng đề 17

• Đề 60 số ngày 26/12/2023 là: đầu 6-0-7-9-5-8 :Kết quả: không trúng

• Đề 60 số ngày 25/12/2023 là: đầu 6-2-3-9-5-8 :Kết quả: trúng đề 25

• Đề 60 số ngày 24/12/2023 là: đầu 6-2-3-9-5-4 :Kết quả: trúng đề 43

Hướng dẫn cách tìm dàn đề 60 số hay

Khi chơi dàn đề gồm 60 số. Thì việc loại bỏ những con số có khả năng ít xuất hiện hoặc gần đến kỳ gan là cực kỳ quan trọng. Những con số gan thường hiếm khi trúng và khó đoán được xu hướng xuất hiện hay không. Hơn nữa, để tăng giá trị phần thưởng. Việc tính toán và quản lý vốn đầu tư cũng rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và bền vững trong quá trình chơi.

Cách nuôi dàn đề theo khung

Dưới đây là một số phương pháp nuôi dàn đề gồm 60 số:

Tùy thuộc vào kinh nghiệm, kiến thức và phương pháp chơi của mỗi người. Các phương pháp trên có thể được áp dụng một cách linh hoạt để tạo ra chiến lược chơi dàn lô 60 hiệu quả.

Hướng dẫn cách vào tiền theo khung

dàn đề 60 số

Theo các chuyên gia lô đề, phương pháp đánh dàn đề theo khung 3 ngày được coi là hiệu quả cao. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận, cần phải có sự tính toán cẩn thận về cách đặt cược. Dưới đây là một số gợi ý về tỷ lệ đặt cược dành cho dàn đề 60 con, được nhiều cao thủ soi cầu đẹp sử dụng và bạn có thể tham khảo:

Lưu ý rằng việc chọn tỷ lệ đặt cược phải dựa trên tình hình tài chính của bạn. Anh em nên có kế hoạch quản lý vốn cẩn thận để đảm bảo an toàn khi tham gia chơi lô đề.

Tổng kết

Nuôi dàn đề gồm 60 con là một trong những cách chơi lô đề hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần phải có sự kiên nhẫn, lập trường và nguồn kinh phí ổn định. Để đạt được kết quả tốt khi nuôi dàn đề 60 con. Bạn cần tiến hành nghiên cứu và tính toán một cách cẩn thận. Duy trì quyết tâm và kiên trì trong quá trình chơi. Cùng việc lựa chọn nhà cái uy tín với tỷ lệ thắng cao. Chúng tôi  mong rằng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị. Và thành công trong cuộc hành trình chơi lô đề này! Hãy tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật các bài viết về việc soi số đẹp hàng ngày. Hướng dẫn chơi theo khung 3 ngày vô cùng hiệu quả. Đừng quên cập nhật nhanh chóng kết quả xổ số 3 miền.

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Soi cầu 247 Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb
Soi cầu 247 Soi cầu song thủ lô miễn phí
Soi cầu 247 Bạch thủ lô kép hôm nay luôn thắng
Soi cầu 247 Soi cầu 247 chốt số song thủ lô kép
Soi cầu 247 Dàn lô xiên 2 mang lại niềm vui
Soi cầu 247 Chốt số dàn lô xiên 3 miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn lô 4 số xổ số miền bắc
Soi cầu 247 Dàn lô 6 số miền Bắc hay miễn phí
Soi cầu 247 Soi cầu dàn đề 10 số trúng lớn
Soi cầu 247 soi cầu dàn đề 20 số lộc trời

© By 2023- 2028 Soi Cầu Miền Bắc
Địa Chỉ Số nhà 451A Phường bến nghé Quận 1 TPHCM
Bản quyền thuộc về Caulode247.Com